Nezakoniti troškovi obrade kredita

Sve veći broj tužbi građana Srbije protiv banaka, najčešće zbog nezakonitog obračuna troškova kredita, bukvalno preti da blokira rad sudova, a ostala ročišta se zbog toga zakazuju za 2022. godinu, rekla je predsednica Upravnog odbora Udruženja sudija i tužilaca Ivana Josifović, prenele su “Večernje novosti”.

Dakle, radi se o proviziji koju banke u procentualnom iznosu odbiju od odobrenog kredita odmah po isplati istog. Kreću se u razmaku od 0,5% do 3%. Visina naplaćenog iznosa zavisi od odobrenog kredita a svako to može proveriti u svom ugovoru, u članu u kom je definisan procenat te naknade

Tuži se za povraćaj tog novca, uz pripis zatezne kamate. Kako postoji pravnosnažna presuda i neka tumačenja i presude od ranije (deo rešenja Vrhovnog Kasacionog suda), te odlučno tvrdimo da banke nisu smele da naplaćuju ovu proviziju te da je sudskim putem moguće povratiti taj novac.

Naime, U jednom konkretnom slučaju banka je naplatila proviziju od 1,5% od iznosa koji je plasirala klijentu, čime je prekršila član 1065 Zakona o obligacionim odnosima, koji definiše kamatu kao jedinu cenu koštanja kredita.

Svi mogu da tuže za nadoknadu ove štete, BEZ OBZIRA NA TO U KOM PERIODU je zaključen ugovor. NEMA ZASTARE!

SVI korisnici kredita mogu da tuže, bez obzira da li je kredit u EVRIMA, FRANCIMA ili DINARIMA

SVI tipovi kredita, potrošački, stambeni, overdraft, okvirni, keš itd…

BEZ obzira na to da li je kredit ZATVOREN ili je AKTIVAN, može se tužiti

Osim ove, može se tužiti i za druge provizije: PRAĆENJE kredita, PREVREMENA otplata, ANEKSIRANJE ugovora.