Centar za nauku ili nova zgrada MUP-a?

Vlasnici ove države odlučili su da im ne treba centar za nauku već nova zgrada MUP-a.

Zašto? Šta će im nauka? Shvatili su da će ako ulažu u nauku i obrazovanje time raditi i na prosvećivanju naroda i promociji nauke, a njima to ne treba. Njima je potrebna nova zgrada za promociju straha, zgrada iz koje će se slati signali parapolicijskim snagama koga da tuku i zastrašuju. Zgrada gde će kovati planove kako da razvijaju svoje kriminalne klanove. Zgrada u kojoj će držati podatke o svakom građaninu koji misli drugačije od njih, za to je namenjena površina od 100.000 metara kvadratnih.

Umesto da promovišemo nauku i kulturu, u toj zgradi radiće se na promociji nečovečnosti. Prethodnih dana videli smo tu nečovečnost na delu, videli smo kako ceo vod policije udara mladića koji leži na ulici a zatim ga njihove kolege iz interventne bacaju u stranu bez pružanja prve pomoći, što im je dužnost.

Pokret Slobodna Srbija poziva javnost, naučne i kulturne institucije da podignu glas protiv ove namere režima. Želimo promociju znanja, ulaganje u nauku i kulturu, želimo da razvijamo saosećajnost i solidarnost, a ne nasilje i brutalnost.