Vesti

Da li smo mogli da izbegnemo poplave OPET?

Da li smo mogli izbeći nevreme? Nismo! A poplave u glavnom gradu? Jesmo!


Vremenske prilike i neprilike se menjaju. Globalnim zagrevanjem postaju sve intenzivnije. Naš uticaj na životnu sredinu je veliki, tehnologije koje koristimo uglavnom joj nanose štetu, i zagađuju je. Ali takođe postoje tehnologije i rešenja kojim bi mogli ublažiti ili sprečiti posledice ovakvog nevremena.


Veliku količinu vode u tako kratkom vremenskom periodu, stara kišna kanalizacija nije u stanju da prihvati.Visok vodostaj reka još više otežava njeno odvođenje. Takođe, zbog betonizacije grada nema više drveća i zelenih površina koje pored estetske i higijenske svrhe imaju, za ovaj problem najvažniju svrhu, a to je da prhvate određenu količinu vode. Pitanja koja se još postavljaju su :


Da li postoji i gde kišna kanalizacija, da li se čiste i otpušavaju njeni odvodi, ili je svuda objedinjena sa fekalnom, pa se prilikom ovakvih padavina i fekalije izliju?


Zašto investitori neretko finansiraju projektovanje i izgradnju uličnih vodovodnih mreza pa odvođenje otpadnih voda vrše priključenjem na stare ulične kanalizacione mreže u obližnjim ulicama, i to čine vrlo haotično i ugrožavaju životnu sredinu?


Zašto građevinska mafija objekte tehnički prima, što je osnov za izdavanje upotrebne dozvole, u nekom restoranu bez stvarnog uviđaja na terenu?


U Beogradu ne žive turisti. Žive ljudi svih nacionalnosti, vera, rasa, seksualnih i političkih opredeljenja. A taj život im je u poslednjih godinu i više dana jako otežan. Ničim nisu zaslužili ovakvu torturu.
Svi oni su SLOBODNI BEOGRAĐANI, imaju svoja prava, prava na slobodan život, na normalan život, bez straha za svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. Njihova sloboda je ugrožena već duže vreme, sloboda kretanja, mišljenja, informisanja.


MI smo tu da se borimo za svakog od njih. Mi smo tu da ponudimo rešenja.
Ako se vremenske neprilike menjaju, moramo i mi, moramo im doskočiti. Ako se grad modernizuje to ćemo uraditi kako treba i kako struka kaže. Krenuti od infrastrukture. Urediti, između ostalog i kanalizaciju, odvode, kolektore, sve prilagoditi stanovništvu i životu u gradu.