Vesti

O uslovima za rađanje

Da su uslovi za rađanje dece povoljni, da su žene obezbeđene, zaštićene od porodičnog nasilja, da imaju odgovarajuće plate, da ne postoje predrasude malih sredina i pogrdni nazivi kako za decu rođenu van bračne zajednice tako i za žene koje su odlučile da rode decu i podižu ih same, da postoje subvencije za samohrane roditelje, humani uslovi za podizanje deteta, zdravstvene usluge, manji porezi – onda bi, sasvim sigurno, broj prekida trudnoće (abortusa) bio daleko manji. Žene bi se lakše odlučivale na rađanje. Ali u zemlji sa neadekvatnom zdravstvenom negom i nedostatkom svega civilizacijskog to nije lako.

Svaka žena mora da zadrži pravo i slobodu da gospodari svojom voljom i svojim telom!