Organi PSS

Predsedništvo

Lidija_Martinović

LIDIJA MARTINOVIĆ
Predsednik predsedništva

Potpredsednik

TIJANA
BAJIĆ

Potpredsednik

LIDIJA
KOJIĆ

Predsednik izvršnog odbora

JOVAN
TODOROVIĆ

Potpredsednik

Predsednik Skupštine

GLAVNI ODBOR

Predsednik –

Glavni odbor Pokreta čine:
Predsednik Glavnog odbora
predsednik Skupštine
članovi Predsedništva
predsednik i članovi Izvršnog odbora
predsednici Resornih odbora
predsednici Regionalnih i Opštinskih odbora
najviše 10 kooptiranih zaslužnih članova Pokreta.

Izvršni odbor

Lidija Kojić – VD-Predsednika izvršnog odbora
– Šef tima medija tima
Jovan Todorović – Šef tima za logistiku
Tijana Bajić – Šef kreativnog tima
Bojan Petrović
Srđan Vasić