Otvoreno pismo Pokreta Slobodna Srbija Aleksandru Vučiću, Vladimiru Orliću i direktorima Telekoma Srbija

Gostujući u jutarnjem programu TV Pink 14. avgusta, Aleksandar Vučić je izjavio da je Dragan Đilas uzeo

od Telekoma Srbija 30 miliona evra dok je bio na vlasti od 2004. do 2012. godine.

Takođe, član predsedništva SNS Vladimir Orlić je izjavio da je ćerka firma Telekoma, Mtel Banja Luka, u

periodu od 2007. do 2012. godine firmama u vlasništvu Dragana Đilasa isplatila više od 8,1 milion evra,

tražeći hitnu istragu “organizovane pljačke” u Telekomu.

Postavljamo pitanje Aleksandru Vučiću, predsedniku Srbije, da li je upoznat sa činjenicom da je u

pomenutom periodu direktor direkcije nadležne za takve vrste ugovora u Telekomu bio lično Vladimir

Lučić koji je overavao i potpisivao takve ugovore? Ako u ovom slučaju ima elemenata krivične

odgovornosti, direktor Lučić bi trebalo da bude prvi na spisku odgovornih. Optuživati Dragana Đilasa da

je oštetio Telekom, a čoveka koji je bio odgovoran da u ime Telekoma sačini ugovore i proveri njihovu

zakonitost promovisati kao spasioca Telekoma je krajnje licemerno. Imajući u vidu iznete činjenice

tražimo hitno saslušanje Vladimira Lučića pred nadležnim organima u veži marketinških ugovora koje je

potpisivao u periodu do 2012.

Dalje, da li gospoda Vučić i Orlić znaju da je generalni direktor Mtel Banja Luka u periodu od 2007. do

2012. bio aktuelni generalni direktor Telekoma Predrag Ćulibrk ? S tim u veži, hitna istraga mora krenuti

od Predraga Ćulibrka koga je na čelo Telekoma postavila vlada Aleksandra Vučića.

Takođe, tražimo od gospode Lučića i Ćulibrka da obaveste javnost da li su, kako kaže predsednik Vučić,

oni oštetili Telekom i Mtel Banja Luka sklapajući, kao odgovorna lica, štetne ugovore sa firmama gospodina Đilasa u periodu do 2012.

Predsednik Vučić period do 2012. godine naziva mračnim periodom za Telekom Srbija, sa druge strane
gospodin Lučić, tadašnji i sadašnji direktor, izjavljuje da je to bio zlatni period Telekoma u kome je on
igrao jednu od najvažnijih uloga u menadžmentu kompanije. Zamolili bismo ih da se dogovore da li je to
bio zlatni ili crni period Telekoma i da obaveste javnost kada se usaglase.
U više navrata, od 2015. pa sve do neuspele privatizacije 2018. godine, predsednik Vučić je izjavljivao da
Telekom podiže rezultate i da vredi mnogo više nego 2012. Opet ga demantuje direktor za sve režime,
izjavom da je Telekom 2018. godine bio pred kolapsom i da ga je on spasao od propasti akvizicijama
kablovskih operatera. Ko obmanjuje javnost, Vučić ili Lučić?
Gospodin Lučić komentariše da je profit Telekoma 2011., u vreme prethodne vlasti, bio 23 milijarde
dinara a u 2019. i pored svih akvizicija konsolidovani profit iznosi 2, 5 milijardi dinara, skoro deset puta
manje. Gospodine Lučiću vi ste i tada bili direktor, a i sada ste na istom mestu. Da li ste bili uspešniji kao
“žuti” direktor ili sada kao “crni” direktor?
Javnost željno iščekuje odgovore na pomenuta pitanja.