OTVORITE PIJACE!

Mala poljoprivredna gazdinstva nisu obuhvaćena paketom ekonomskih mera za pomoć
poljoprivredi. Pijace su zatvorene, tako da povrtari, voćari i prerađivači mlečnih i mesarskih
proizvoda nemaju gde da prodaju svoje proizvode sa oročenim rokom trajanja. Online pijace su se
pokazale kao loša ideja jer je,često, vrednost naručene robe niža od vrednosti dostave. Evidentno je
da će mala poljoprivredna gazdinstva u takvim uslovima pretrpeti veliku štetu, a imajući uvidu da ih
ima oko 300 hiljada to neće biti samo njihova lična šteta već i šteta celog društva.
Sa druge strane pijace, kao tržnice na otvorenom, ni u jednom segmentu nemaju veći epidemiološki
rizik od supermarketa. Ako Vlada nije bila zainteresovana da podsticajnim ekonomskim merama
obuhvati mala poljoprivrdna gazdinstva, kao deo ukupnog privrednog sistema Srbije, trebalo bi da
otvori pijace i omogući malim poljoprivrednicima da pomognu sami sebi. U suprotnom doći će do
bankrota ovih domaćinstava i dalje depopulacije sela i malih varošica.

Pokret Slobodna Srbija
Odbor za ekonomiju I finansije