RO za Kulturu

Najvažniji zadatak će nam biti jačanje položaja radnika u kulturi i podsticanje slobodnog stvaralaštva, a u tom sklopu mera i trajno rešavanje statusa slobodnih umetnika i radnika u kulturi, s jasnim principom razdvajanja klasičnog pojma radnog staža od radnog staža za umetnike, tako da se optimalno urede njihova prava na penziju i socijalno i zdravstveno i osiguranje. 

U slobodnoj Srbiji će jedan od prvih koraka biti decentralizacija i otvaranje ustanova i domova kulture širom Srbije.

Trajni zadaci u ovoj oblasti će biti i prenamena i organizacija zapuštenih prostora u vlasništvu države ili lokalnih samouprava i davanje na korišćenje umetnicima, posebno mladim, uz minimalne ili simbolične naknade. 

Republički budžet će se ubuduće donositi s neprekidnim značajnim povećanjem izdvajanja za kulturu, sredstava za osnovne delatnosti zapostavljenih ustanova kulture i za finansiranje razvojnih projekata u kulturi.

Obezbedićemo snažno i trajno mesto kulture u obrazovanju i javnom prostoru i u medijima, naročito u medijima sa nacionalnom frekvencijom, a bićemo posvećeni promociji i otvaranju kulture ka svetu, kao i očuvanju kulturnog nasleđa nacionalnih manjina.

Sa medijske scene izbacićemo sve zagađivače, huškače i trovače, bez mogućnosti da se ikad više na nju vrate.