RO za Poljoprivredu

Podsticanje proizvodnje zdrave hrane, razvoj i očuvanje ruralnih oblasti, vidimo kao najveće šanse za ekonomski i ravnomeran regionalni razvoj slobodne Srbije.

Državno poljoprivredno zemljište je javni resurs, tako će biti i tretirano i neće više biti predmet prodaje, niti otuđivanja na bilo koji način.

Hitno će biti formirana razvojna banka koja će davati beskamatne kredite za pokretanje proizvodnje i izgradnju infrastrukture, a kroz nju će se koristiti i novac iz pristupnih fondova EU, umesto da, kao do sada, bude izložen korupciji ili razbacan po opštinama.

Agrarni budžet će biti planiran na period od najmanje pet godina, kako bi poljoprivredni proizvođači i ostali učesnici na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mogli da planiraju proizvodnju i poslovne promene.

Država će obezbediti regresiranje goriva, organskog đubriva i sredstava za zaštitu i hitno uvođenje niže cene dizel goriva tipa eurodizel za poljoprivredne proizvođače i zadruge, kao i sprovođenje komasacije na celokupnoj teritoriji Republike Srbije. Kroz ove i druge mere usmerene na snižavanje cene proizvoda, podizaćemo konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje.

Važne mere će biti ukidanje subvencija (direktnih davanja) po hektaru obradive površine i ukidanje pogubnih maksimuma u pogledu površine i broja grla stoke za ostvarivanje prava za subvencije, uz ukidanje  bilo koje vrste monopolskog položaja, naročito u pogledu skladišnih i prerađivačkih kapaciteta.

Proizvodnja genetski modifikovanih organizama biće zabranjena na celoj teritoriji Republike Srbije. 

Ukinućemo oganičavanja izvoza poljoprivrednih proizvoda, kako bi se poljoprivrednim proizvođačima omogućilo da ostvare najbolju moguću cenu za svoje proizvode, a u cilju povećanja prihoda i unapređenja kvaliteta života, naročito u ruralnim oblastima.

Održavaćemo redovno mreže za odvodnjavanje i neće biti taksi za odvodnjavanje onim poljoprivrednim proizvođačima koji nisu uživaoci ove usluge. 

Podsticaćemo udruživanja poljoprivrednih gazdinstava u zadruge, naročito radi izgradnje hladnjača i skladišnih prostora za poljoprivredne proizvode, izgradnju klanica i hladnjača za meso kao i mlekarsko prerađivačkih postrojenja. 

Neće više biti ni obaveze obnove registracije poljoprivrednog gazdinstva, ukoliko u toku fiskalne godine na poljoprivrednom gazdinstvu nije došlo do bitnih promena.

Restruktuiraćemo i poljoprivredne savetodavne i stručne službe, radi unapređenja njihove efikasnosti i povećanja broja poljoprivrednih savetodavaca i kontinuirano sprovoditi mere direktne podrške investicijama u prerađivačke, skladišne i turističko-ugostiteljske kapacitete, investicije u žensko preduzetništvo i funkcionalne lokalne akcione grupe za konkretne projekte lokalnog i ruralnog razvoja u svojim oblastima.