RO za Zdravstvo

Jačanje primarne zdravstvene zaštite i unapređenje njenog kvaliteta u slobodnoj Srbiji biće nam prioritetni zadatak. To ćemo ostvarati definisanjem proširene mogućnosti delovanja prevencije i njenim uključivanjem u osnovni paket mera u sklopu prava na besplatno lečenje.

Reorganizaciju primarne zdravstvene zaštite sprovešćemo tako da bude na teritoriji opštine kao obavezni vid zdravstvene zaštite kroz domove zdravlja, uz rasterećenje doktora od administracije.

Olakšaćemo i uslove za formiranje ambulanti porodične medicine, naročito kroz javno-privatno partnerstvo i uključivanje privatnog sektora u sistem zdravstva u celini.

Trajni zadaci će nam biti široka dostupnost lekova i smanjenje opterećenja za te lekove.

Drastično ćemo ukinuti prepreke i propisati olakšice u proceduri za uvoz lekova registrovanih u EU i u drugim razvijenim zemljama.

U saradnji sa lekarskom komorom i najboljim profesionalcima dodatno ćemo se posvetiti poboljšanju kontrole zaraznih bolesti i njeno sprovođenje, kao i spremnosti za delovanje zdravstvenog sistema u vanrednim situacijama, uz obavezne vakcinacije stanovništva.

Insistiraćemo na profesionalnom rukovođenju zdravstvenim ustanovama u državnom ili javnom vlasništvu, prveenstveno u domovima zdravlja, ali i drugim ustanovama, kao što su zavodi za zdravstvenu zaštitu, zavodi za transfuziju krvi, ustanove za ispitivanje lekova i druge.

Visoko specijalizovane zdravstvene ustanove pokrivaće teritorije regiona, s tim da će biti uvedene u sistem i ravnopravne i u državnom i u privatnom ili mešovitom vlasništvu.