Sporazum o saradnji Demokratske stranke i Pokreta Slobodna Srbija

Demokratska stranka i Pokret Slobodna Srbija ozvaničili su danas u formi sporazuma saradnju u akcionom delovanju u bojkotu nedemokratskih izbora zakazanih za 21. jun ove godine. Ovim sporazumom predviđena je i saradnja na polju ukrupnjavanja opozicione demokratske političke grupacije koja smatra da u Srbiji nema uslova za održavanje slobodnih izbora.

Pokret Slobodna Srbija nastao je konačnim raspadom Pokreta Slobodnih Građana koji je nekada osnovao Saša Janković, a bio je odgovor članstva i na promenu politike i na odluku sadašnjeg užeg rukovodstva da na izborima učestvuje, pružajući na taj način kredibilitet kriminogenoj vladavini režima.

Čvrsto u opredeljenju za socijaldemokratske principe i vladavinu prava, Pokret Slobodna Srbija će u saradnji sa Demokratskom strankom, novom energijom nastaviti borbu za demontažu postojećeg i izgradnju novog, pravednijeg sistema u Srbiji.

Predsedništvo PSS