Vodočitač ispred lekara

Da je Srbija zemlja bez uređenog  pravnog sistema, institucija ,  sistema vrednosti, zemlja u kojoj su plutokratija i partokratija stubovi vladavine sistemom govori i primer zapošljavanja u Domu zdravlja „dr Simo Milošević“ na opštini Čukarica. 

Dok zdravstvo u Srbiji vodi borbu

sa pandemijom virusa korona u koju je uključen čitav sistem zdravstvene zaštite , počevši od primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja do klinika, instituta i privremenih bolnica, u isto vreme pripadnici vladajuće garniture gledaju kako da uhlebe svoje stranačke aktiviste ili poslušnike.

Dom zdravlja „Simo Milošević“ koji opslužuje korisnike zdravstvene zaštite primarno sa teritorije opštine Čukarica , zahvaljujući političkom menadžmentu na čelu sa v. d. direktorom dr Nenadom Bjelicom, podredio je sistem upravljanja Domom zdravlja interesima svoje političke stranke – Socijalističke partije Srbije, zapošljavajući u Domu zdravlja kojim rukovodi kandidata koji je član SPS, aktivista i kandidat za odbornika u Skupštini opštine Obrenovac.

Dom zdravlja „Simo Milošević“ je početkom jula meseca 2020.godine raspisao konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme na radnom mestu diplomirani pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove u Službi za pravne , kadrovske i administrativne poslove. Nije neuobičajeno i sporno što se raspisuje konkurs za popunjavanje radnih mesta ali je čudno da se u trenutku kada lekari i drugo medicinsko osoblje koji su na prvoj liniji odbrane u borbi protiv korona virusa i sami oboljevaju i u trenutku kada je sistem zdravstvene zaštite ugrožen usled preopterećenosti radom lekara i drugog medicinskog osoblja, zapošljavaju nemedicinsko osoblje i administrativni radnici.

 

U dokumentu  koji je objavljen na sajtu   Dom zdravlja „Simo Milošević“ objavljena je odluka o izboru kandidata Srđana Dragačevca iz Obrenovca u radni odnos na neodređeno vreme. Rešenje o izboru kandidata ne sadrži podrobno objašnjenje koji su kriterijumi bili odlučujući za komisiju da između 26 kandidata primi u radni odnos upravo Srđana Dragačevca iz Obrenovca. Upravo takav odnos prema ovom problemu menadžmenta na čelu sa v. d direktorom dr Nenadom Bjelicom,  objašnjava u potpunosti stvarnost u kojoj živimo. Ovo nije jedini, izolovani slučaj kojim je javna služba učinjena dostupna članovima stranaka vlasti.  

Izabrani kandidat Srđan Dragačevac  je član SPS-a , aktivni član Opštinskog odbora SPS-a u Obrenovcu i kandidat za odbornika u Skupštini opštine Obrenovac na rednom mestu br. 13 na koalicionoj listi „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije“. V.d. direktora Doma zdravlja, dr Nenad Bjelica, član je SPS-a, predsednik Opštinskog odbora SPS-a Obrenovac, kandidat i lice ovlašćeno za podnošenje liste kandidata za odbornike u Skupštini opštine Obrenovac ispred koalicije „Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Zeleni Srbije“.

Ovim je direktno ostvaren institut sukoba interesa koji se morao izbeći u javnoj službi jer je za kandidata izabrano lice koje je interesno povezano sa direktorom zdravstvene ustanove kao povezano lice.

Da stvari nisu završene samo na navedenim činjenicama, govore nam stručne sposobnosti izabranog kandidata. Izabrani kandidat dolazi sa radnog mesta vodočitač iz Javnog komunalnog  preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Obrenovac. Izabrani kandidat nikada do zasnivanja rednog odnosa u Domu zdravlja „Simo Milošević“ nije obavljao poslove diplomiranog pravnika. Određeno vreme je radio na mestu referenta za reklamacije za koje se kao i za vodočitača tražio četvrti stepen stručne spreme, ali nikada nije obavljao poslove diplomiranog pravnika. Izabrani kandidat je završio školovanje 2019.godine na privatnom pravnom fakultetu.

 

Izbor navedenog kandidata jasno pokazuje surovu realnost u kojoj živimo, da kandidati nedorasli funkcijama za koje se kandiduju, koristeći političke veze uzurpiraju javne resurse,  oličavajući sve ono negativno i suprotno moralnim vrednostima kojima bi trebalo da težimo.

Lica i imena nisu toliko bitna, koliko je bitno razgolititi sistem koji to dozvoljava.