Zašto je Infostan samo namet za Beograđane

BG-INFOSTAN

BEZ INFOSTANA SVE JEFTINIJE

Početak objedinjene naplate komunalnih troškova u Beogradu, bio je davnog 1. januara 1977. godine, u sasvim drugačijem političkom i ekonomskom sistemu. Samoupravne interesne zajednice stanovanja su ukinute i stvoren je Infostan – objedinjena naplata.
U to vreme u Srbiji nije bilo privatne imovine na pretek. Najveći deo nepokretnosti činili se društveni stanovi, dobijeni od preduzećа i ustanova. Sredinom osamdesetih krenulo se u privatizaciju i otkup društvenih stanova, jer je državi bio potreban novac, a ovo je bilo najbezbolnije rešenje. Građani su tako za mali novac postali vlasnici i novi izvori finansiranja budžeta.
Promenu kompletnog društveno-političkog i ekonomsko-finansijskog sistema krajem dvehiljadite godine, nije pratila i odgovarajuća reforma javnih preduzeća, koja su postala feudi za uhlebljavanje kadrova vladajućih partija. Tako je i Infostan uvek bio važan prilikom raspodele, nakon svakog završenog izbornog ciklusa u Beogradu.
Ovakvu politiku je prihvatila i do savršenstva dovela sadašnja vlast, povećavanjem nameta Beograđanima preko sistema objedinjene naplate, što u praksi izgleda ovako.
Krajem 2017. godine Infostan je prihodovao 1.103.616.000,00 dinara. Od toga je za plate 189 radnika potrošeno 323.362.000,00 dinara. Bruto isplaćene zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi na godišnjem nivou, iznosili su 1.710.910,00 dinara, odnosno 142.575,00 po radniku (1.202 evra).
Poslovni prihodi u 2018. godini iznosili su 1.126.849.000,00 dinara (9.518.913 eura). Troškovi za isplaćene zarade, naknade zarada i ostale lične rashode je iznosili su 373.359.000,00 dinara, za tadašnjih 243 zaposlenih. Bruto isplata iznosila je 1.536.456,00 dinara na godišnjem nivou, ili mesečno 128.038,00 dinara (1.081 evro) po radnom mestu.
Ostvareni prihodi u 2019. godini bili su 1.234.653.000,00 dinara (10.510.386 evra). Troškovi za isplaćene zarade su prilično skočili – za 267 radnika potrošeno je 459.082.000,00 dinara. To znači da je godišnje svaki zaposleni prihodovao po 1.719.408,00 dinara, ili na mesečnom nivou u bruto iznosu 143.284,00 dinara (1.219 eura).
Infostan naplaćuje usluge za više javnih preduzeća: EPS distribuciju, Gradsko stambeno, Gradsku čistoću, Beogradske elektrane i Beogradski vodovod i kanalizaciju.
U zemljama Zapadne Evrope ovakva naplata ne postoji. Svako preduzeće kontroliše i naplaćuje svoje usluge i one građane ne koštaju ništa jer su već u ceni usluge koja im ova preduzeća pružaju. Ako je prema dostupnim podacima ovom uslugom obuhvaćeno 650 hiljada domaćinstava u Beogradu, kada se prostom računicom podele brojke, dobije se da svako domaćinstvo finansira Infostan sa 16 eura godišnje. Možda to ne izgleda mnogo, ali u igri velikih brojeva to je 10,5 miliona evra godišnje.

Sa ovim novcem bi se u Beogradu moglo izgraditi više kilometara kanalizacije godišnje, ili bi mogao biti uložen u fabriku za preradu otpadnih voda. Da je ovo javno preduzeće prilika za udomljavanje kadrova sa visokim platama, pokazatelj je to da se ovde u poslednje tri godine zaposlilo 78 novih radnika i pored zabrane zapošljavanja u javnom sektoru.
Svako javno preduzeće očitava svoju potrošnju i dostavlja podatke Infostanu koji samo obradi i štampa uplatnice. Pored toga, sve što naplate kroz kamate i sudske troškove od nesavesnih korisnika, ostavljaju sebi na računu, a samo osnovnu sumu prosleđuju javnim preduzećima, koja ni nemaju uvid u tužbe i dugovanja.
Gašenjem ovog javnog preduzeča prekinulo bi se partijsko zapošljavanje, a Beograđanima u budžetu ostalo više od 10 miliona evra godišnje za drugačiju namenu.

Milan Savić, dipl. politikolog
član Resornog odbora za saobraćaj
Pokreta Slobodna Srbija