STAV: Zašto je bojkot već uspeo?

Nakon što su zaključene zbirne izborne liste na svim nivoima, prokomentarisaću predstojeće izbore kroz prizmu statistike u Beogradu.
Beograd ima 17 opština u kojima se održavaju lokalni izbori 21.juna. Za te izbore političke partije i pokreti su podneli sledeći broj lista :

SNS 17
SPS 17
SRS 15
SPAS 13
Zavetnici 8
DSS 5
POKS 5
Koalicija DSS, POKS 1
DJB 5
Srpska desnica 4
UDS 2
PSG 2
LDP 2
Koalicija Čuvari SG, UDS, Nova 1
Koalicija SDS, PSG, Nova 1
Nova Srbija 1

Još neke grupe građana imaju po jednu listu, ali su nebitne za analizu.

Broj lista na lokalnom nivou , a pogotovo u Beogradu, je važan reper ozbiljnosti i snage političkih organizacija. I letimičan pogled na ovaj spisak ukazuje na neproporcionalno učešće vladajućih i opozicionih opcija na lokalnim izborima. Praktično, vladajuće stranke nemaju protivkandidate na ovim izborima.
Iz ovih podataka zaključujemo da deo ” opozicije ” koji izlazi na izbore ne zadovoljava ni minimalne uslove da bi se nazvao opozicijom.
Jedini izuzetak predstavlja SPAS Aleksandra Šapića, ali za ovu organizaciju ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da je bliža opoziciji nego vlasti.

Imajući u vidu ove podatke, već sada možemo reći da je BOJKOT već uspeo, bez obzira na to koje rezultate vlast objavi 21.juna uveče. Jer, kao što se iz priloženog može videti, ozbiljne opozicije na ovim izborima nema.
Druga, veoma bitna činjenica, je da će ovi lažni izbori predstavljati čistilište za opozicione političke opcije. Nakon njih, biće jasno ko je spreman na ulogu sporednog igrača u režiranoj igri vlasti, a ko je zaista spreman na beskompromisnu političku borbu za promene u Srbiji.

Zaključak :
Iako režirani, sa unapred poznatim rezultatima, ovi izbori će imati dva pozitivna efekta :

* revitalizaciju opozicionog biračkog tela kroz uspeh BOJKOTA
* raščišćavanje u opoziciji i jasno profilisanje opozicione grupacije koja će u dogledno vreme preuzeti vlast u Srbiji

Autor:
Aleksandar Pavlović
Poverenik Pokreta Slobodna Srbija za Beograd