RO za poljoprivredu

Predlog paketa mera za poljoprivredu

Posted on

Paket mera koje je potrebno preduzeti u poljoprivredi u vreme trajanja epidemije koronavirusa Vlada Srbije je usvojila paket ekonomskih mera kao oblik pomoći privredi u vreme trajanja epidemije koronavirusa. Analizom ovih ekonomskih mera konstatovali smo da je jedina mera za poljoprivredu mogućnost da se poljoprivrednici obrate Fondu za razvoj ili komercijalnim bankama sa zahtevom za […]