RO za poljoprivredu

Pitanje za ministra Branislava Nedimovića povodom njegovih izjava u emisijama serijala „Bolja zemlja“

Posted on

U emisiji serijala „Bolja zemlja“ od 1. novembra 2020, ministar Nedimović je izjavio: “Sve što je podneto 2020. godine biće isplaćeno do 31. januara 2021”. Nakon što je prošao ovaj rok, u emisiji istog serijala od 24. januara 2021, izjavio je da će sve biti isplaćeno najkasnije do 25. februara 2021. godine: “Ja se izvinjavam […]

RO za poljoprivredu

Predlog paketa mera za poljoprivredu

Posted on

Paket mera koje je potrebno preduzeti u poljoprivredi u vreme trajanja epidemije koronavirusa Vlada Srbije je usvojila paket ekonomskih mera kao oblik pomoći privredi u vreme trajanja epidemije koronavirusa. Analizom ovih ekonomskih mera konstatovali smo da je jedina mera za poljoprivredu mogućnost da se poljoprivrednici obrate Fondu za razvoj ili komercijalnim bankama sa zahtevom za […]