Lidija Martinović: Zelena koska je bačena – ekološki pokreti i političke stranke

Lidija Martinović, predsednica Predsedništva Pokreta Slobodna Srbija o ekološkim pokretima i političkim strankama u autorskom tekstu za NIN (ceo tekst u štampanom izdanju NIN-a)

Snažnom kampanjom ohrabruju se ekološki aktivisti u lažnom uverenju da je u njihovim rukama budućnost, da će sami odbraniti narod od korumpiranog režima, a u to polako počinje da veruje sve veći deo opoziciono orijentisane laičke javnosti. Tužna istina je da sve nas to osuđuje samo na produženje agonije u kojoj živimo

Malobrojni nezavisni mediji i nedeljni listovi, a tu i tamo i poneki mediji sa nacionalnom frekvencijom, već nekoliko meseci, svako na svoj način i sa svojim ciljevima, sve češće izveštavaju o brojnim pokretima, inicijativama, neformalnim grupama ili udruženjima, koji se protive nekoj agresivnoj gradnji, seči šuma i parkova, industrijskom i drugom zagađenju i uništavanju prirode. Nazovimo sve njih, bez ikakvog omalovažavanja i uz apsolutnu podršku za to što rade, ekološkim aktivistima.

Režimski mediji uglavnom neistinama brane vlast od kritike aktivista, dok opoziciono obojeni, među kojima se ističu dve televizije, koje sebe predstavljaju kao nezavisne i profesionalne, usmeravaju javnost na pretpostavku da ključ za spas našeg društva neće biti u izboru između ponuđenih političkih opcija na nekim sledećim izborima – nego u udruživanju ekoloških pokreta. Skoro svi ti aktivisti pak, u javnost neprestano šalju poruku da su oni protiv politike, da su političari svi isti i loši i da njih politika ne interesuje, već da žele da se bave samo ekološkim temama.

Ćaskanje o ekologiji i zaštiti životne sredine je za medije i zgodno, jer, kao nešto što je očigledno i što nas sve tišti, na prvu loptu privlači pažnju gledalaca. Zgodno je i za aktiviste, jer im daje priliku da kažu sve o svojoj hrabrosti, da traže podršku od građana i da podižu popularnost svoje organizacije. Oni na taj način, zajedno, na velika vrata promovišu ekologiju kao jedinu temu važnu za našu budućnost i koja jedina može da uzdrma i sruši režim, pa se neretko i ograđuju od političkih stranaka ili im se čak i podsmevaju.

Takva poruka ove jake medijske kampanje donosi dva rezultata: jedan je ohrabrenje aktivista u lažnom uverenju da je zaista u njihovim rukama budućnost Srbije, da će oni sami sprečiti štete, doneti spas narodu i odbraniti ga od korumpiranog režima, a drugi je da u to polako počinje da veruje sve veći deo opoziciono orijentisane laičke javnosti, pa zato postepeno odustaje od bilo kakve podrške bilo kojoj političkoj stranci.

Međutim, tužna istina je da sve nas oba ova rezultata samo osuđuju na produženje agonije koju svi zajedno živimo.

Foto: Aleksandar Dimitrijević

www.nin.co.rs