Organi PSS

Predsedništvo

LIDIJA MARTINOVIĆ
Predsednik predsedništva

ZORAN MAKSIMOVIĆ
Zamenik predsednika predsedništva

SAŠA MLADENOVIĆ
Predsednik izvršnog odbora

JORGIĆ BRANISLAV
Potpredsednik

GORAN
HERLING

Potpredsednik

TIJANA
BAJIĆ

Potpredsednik

JOVAN
TODOROVIĆ

Potpredsednik

Predsednik Skupštine

GLAVNI ODBOR

Predsednik – GORAN STEVANOVIĆ

Glavni odbor Pokreta čine:
Predsednik Glavnog odbora
predsednik Skupštine
članovi Predsedništva
predsednik i članovi Izvršnog odbora
predsednici Resornih odbora
predsednici Regionalnih i Opštinskih odbora
najviše 10 kooptiranih zaslužnih članova Pokreta.

Izvršni odbor

Saša MIadenović – Predsednik izvršnog odbora
Goran Herling – Šef tima medija tima
Jovan Todorović – Šef tima za logistiku
Tijana Bajić – Šef kreativnog tima
Bojan Petrović
Lidija Kojić
Mladen Šagovac
Srđan Vasić