Organi PSS

Predsedništvo

Predsednik Skupštine

MARIN KREŠIĆ

Izvršni odbor

Saša MIadenović – Predsednik izvršnog odbora
Aleksandar Pavlović – Šef tima za mrežu
Jovan Todorović – Šef tima za logistiku
Sanja Stošić – Šef  sekretarijata
Tijana Bajić – Šef kreativnog tima
Jasmina Milojević – Šef medija tima