RO za Ekologiju

Slobodna Srbija će, sprovodeći održivi razvoj na svim nivoima, uz mnogo muke i napora, na kraju postati ekološki čista, sposobna da obezbedi očuvanje biodiverziteta, pejzaža i kvaliteta vazduha i zemljišta.

Da bi smo to zajedno postigli biće sprovedena revizija, popravka i harmonizacija sistemskog i horizontalnog zakonodavstva.

Njime ćemo uvesti jedinstven i neprikosnoven sistem zaštita i upravljanja vodama i izvorištima, sistemsko upravljanje ekološkim rizicima, vraćanje vlasništva nad otuđenim prirodnim resursima,

zabranu izgradnje MHE i obezbediti ukidanje nezakonito izdatih dozvola. 

Izgradićemo planirane regionalne deponije i sprovesti beskompromisnu kategorizaciju i izmeštanje opasnih otpada iz naselja.

Posebna pažnja će biti posvećena formiranju reciklažnih centara za otpad, a stopiraćemo sve štetne ugovore, naročito za beogradsku spalionicu.

Laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode, zemlje, vazduha i svega što čini kvalitet života u životnoj sredini biće nezavisne.

Zamenićemo u što je moguće kraćem roku prljave tehnologije i obezbediti podsticaj razvijanju zelene i cirkularne ekonomije i korišćenju biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora energije

Sem u obrazovanje, planiramo uvođenje ekologije i u edukaciju ukupnog stanovništva.