RO Obrazovanje

Reforme u svim delovima vaspitno-obrazovnog sistema – predškolskom, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, ćemo uskladiti sa potrebama modernog društva u stalnim promenama.

Utvrđivaćemo mreže predškolskih ustanova na osnovu demografskih pokazatelja, uz donošenje integrisanih programa vaspitanja utemeljenih na holističkom pristupu prema interesovanjima i s ciljem razvijanje ličnih potencijala dece, uz uvođenje svakodnevnog fizičkog vaspitanja u vrtiće.

Unutrašnjom pedagoškom reformom škole uvešćemo novu koncepciju nastave u kojoj će u centru biti učenik i njegov samostalni rad, umesto sadašnje nedelotvorne koncepcije reproduktivne nastave. Reformisaćemo sve programe nastave i učenja i rasteretiti ih nepotrebnih informacija, istovremeno negujući našu tradiciju i kulturu.

Najvažniji cilj će biti dobrobit deteta i stvaranje obrazovanog pojedinca kome će obrazovanje davati slobodu i pokretljivost u okviru profesije i mogućnost lakšeg ostvarenja egzistencije. 

Nastavni proces će imati integrisan pristup učenju u čijoj osnovi će četiri kategorije: srpski jezik i književnost, umetnost, matematika (nauka) i fizičko i zdravstveno vaspitanje – biti četiri čvrsta i trajna stuba našeg obrazovnog sistema.

Principi i zadaci obrazovanja će biti individualizacija i prebacivanje težišta na razvijanje kreativnog mišljenja, samostalnosti u radu i kulturu permanentnog, celoživotnog učenja kao i razvijanje primenjenog odnosno funkcionalnog znanja, uz podjednako negovanje nacionalne kulture i tradicije kao i multikulturalnosti koje je jedno od bitnih karakteristika našeg društva

Reformisaćemo školske uprave tako da budu na usluzi prosvetnim radnicima pružajući im validne podatke, pravne i stručne savete. Roditeljima će biti omogućeno da aktivno učestvuju u radu školskih ustanova. 

Savremeni sistem će vratiti autoritet školi i ugled i dostojanstvo nastavnicima. Regulisaćemo zvanja nastavnika i kriterijume za napredovanje. Sprovešćemo decentralizaciju i eliminisanje odlučivanja samog ministra, čime će se vratiti autonomija Nacionalnom prosvetnom savetu i Savetu za srednje stručno obrazovanje

Reforma nastavničkih fakulteta podrazumeva novi i savestan pristup države prosveti i obrazovanju kroz zakonsku regulativu i povećanje izdvajanja države za unapređivanje rada obrazovnih institucija i podizanje standarda prosvetnih radnika. Pedagoški fakulteti će biti mesta u kojima se stiču nastavničke kompetencije za školu 21.  veka i koncepciju nastave koja se temelji na samostalnom radu učenika i primeni delotvornijih modela projektne, modularne, heurističke, problemske i drugih oblika nastave sa učenikom u centru nastavnog procesa. 

Fakultetsko obrazovanje će biti neprofitno. Ključne reformske promene u visokom obrazovanju će stvoriti optimalne uslove za interaktivni, samostalni i istraživački rad studenata, umesto zastarele predavačke nastave.