RO za Rad i socijalnu politiku

Slobodna Srbija će biti država socijalne pravde, socijalno odgovorna, s tržištem po meri čoveka građanina, s održivim tržištem rada.

Radnik će biti građanin, a ne podanik, povratiće dostojanstvo, od svog rada će živeti a ne preživljavati.

Potpuno će biti onemogućeno zapošljavanja na osnovu političkih kriterijuma, bez poštovanja predviđenih kriterijuma i procedure.

Ukinućemo davanja subvencija stranim investitorima.

Osnovaćemo specijalizovani sud za radne odnose, što je inače praksa u mnogim razvijenim zemljama, čime će se doprineti efikasnosti i brzini rešavanja radnopravnih sporova.

Važan cilj nam je da podstaknemo i unapredimo sindikalnu delatnost, nezavisnu od politike i delovanja političkih stranaka, čime ćemo obezbediti konstantni socijalni dijalog, a ne samo onda kada na dnevni red dolazi pitanje odlučivanja o minimalnoj ceni rada.

Uskladićemo radnopravne i socijalnopravne propise sa normativom Međunarodne organizacije rada i EU propisima, noveliraćemo anti-diskriminatorno zakonodavstvo, kao i propise o uzbunjivanju i sprečavanju zlostavljanja na radu, na način da budu primenjivi.

To će doneti poboljšanje uslova rada za zaposlene, suzbijanje nelegalnog rada i preduzetništva, kreiranje povoljnog preduzetničkog ambijenta za poslodavce, a biće normirani i pojedini specifični oblici fleksibilnog radnog odnosa. 

Cilj naših mera su povećanje stope zaposlenosti i inkluzije u tržište rada, obezbeđivanja adekvatne zaposlenosti, rast zapošljavanja mladih, žena i Roma i redukcija broja socijalno ugroženih na najmanju moguću meru.