RO za Saobraćaj

U slobodnoj Srbiji će, umesto dosadašnjih skupih politikantskih improvizacija, biti uspostavljen sistem planiranja saobraćaja koji se bazira na vladavini prava i primeni struke, čime će se obezbediti ambijent za uspešno stručno i efikasno delovanje u oblasti saobraćaja.

To ćemo obezbediti kroz donošenje strateških propisa i dokumenata, kojima se obezbeđuje politički prihvatljiv, stručan i dobro usmeravan uticaj na najvažnije elemente saobraćajnog sistema.

Posle toga nam sledi podizanje obima zadovoljavanja javnih potreba građana u oblasti saobraćaja, kao i stepena unapređenja postojećeg stanja u oblasti saobraćaja u Republici Srbiji.

Od državnog do lokalnog nivoa nam je zadatak uspostavljanje dobre koordinacije u sistemu saobraćaja, a zatim i razvoj i unapređenje javnog prevoza (gradski, prigradski, taksi prevoz – u gradskom saobraćaju), kao i unapređenje svih ostalih grana saobraćaja. 

Kao i u drugim oblastima, u novom sistemu, sprovešćemo decentralizaciju i u oblasti saobraćaja, tako da će lokalne samouprave imati punu nadležnost kod donošenja planova i programa razvoja lokalnog saobraćaja, uz samostalno donošenje planske i studijske dokumentacije koja se direktno ili indirektno bavi pitanjima razvoja saobraćaja u lokalu. 

Fiskalnom decentralizacijom, kojom se obezbeđuje suvereno upravljanje njihovim prihodima, će se ostvariti i neophodan uslov da lokalne samouprave te investicije mogu samostalno i da realizuju.