RO za Uprava i lokalnu samoupravu

Umesto jedne, Srbija će biti podeljena na više izbornih jedinica, a uređivanje biračkog spiska će biti decentralizovano.

Izborna administracija će biti profesionalizovana, biće uvedeni personalizovani birački listići, a glasanje će biti elektronsko i to po većinskom sistemu na svim nivoima.

Poslanici izabrani većinskim sistemom imaće jasnu i direktnu odgovornost prema građanima koji su ih birali.

Umesto postojećeg, uvešćemo kancelarski sistem u kome skupština bira premijera, a ne vladu, pa premijer formuliše politiku vlade, bira i otpušta ministre, za šta nije neophodna potvrda skupštine i jedini je odgovoran za odluke vlade. Vlada neće imati više od desetak ministarstava.

Biće direktan izbor za gradonačelnike i predsednike opština, na osnovu autonomnog političkog programa i poverenja koje su stekli kod građana na lokalu. Njihovo Gradsko, odnosno Opštinsko veće i oni će se zato brinuti za interes građana koji su ih izabrali, a ne više za interes neke stranačke centrale u Beogradu. Na taj način će se eliminisati i mogućnost prekomponovanja administracije lokalne samouprave, preletanjem odbornika posle izbora na republičkom nivou.

Novi profesionalizovani javni menadžment će funkcionisati po principima dobre uprave sa jedinstvenom bazom podataka. Oslobođeni pritiska bavljenja dnevnim politikanstvom, baviće se strategijskim planiranjem u javnom sektoru, ovladaće naprednim tehnologijama i povećaće efikasnost, uz usklađivanja standarda državne uprave i lokalne samouprave sa standardima EU.

Ove mere povezaće uprave na svim nivoima sa ljudima zbog kojih uprave i postoje, a doneće građanima slobodne Srbije depolitizaciju, debirokratizaciju, decentralizaciju i uspešnu zaštitu javnog interesa.