RO za Urbanizam

Prvi prioritet u slobodnoj Srbiji biće ukidanje zastarelih propisa i donošenje novih jednostavnih, međusobno usaglašenih i svima razumljivih zakona. Tako ćemo ukinuti lavirinte birokratije, diskrecione odluke, administrativnu samovolju i prepreke, a doneti pravnu sigurnost, dvostepenost svih postupaka, potpunu dostupnost i javnost svih planova, pojednostavljenja svih procedura i zdravim ambijentom podstaći građevinarstvo. 

Drugi prioritet će biti decentralizacija nadležnosti uz novu institucionalnu organizovanost za planiranje, urbanizam, zemljište i izgradnju. 

Donošenjem moderne Strategije prostornog razvoja Srbije obezbedićemo vođenje osmišljenog dugoročnog razvoja i uređenja cele zemlje, a omogućićemo lokalnoj samoupravi da samostalno donosi sve prostorne i urbanističke planove, strategije razvoja i programe uređivanja građevinskog zemljišta, uz neposredno uključenje građana u proces planiranja, donošenje odluka i kontrolu rezultata. 

U Srbiji će se ubuduće prvo slušati volja građana iz komšiluka, posle toga struka, a tek na kraju političari.

Treći prioritet nam je temeljna reforma posrnule Inženjerske komore Srbije, transformacijom u autonomne i nezavisne Strukovne Komore, koje će jasno regulisati ovlašćenja i odgovornosti profesionalaca, čime ćemo na prvo mesto vratiti struku i profesionalizam i napraviti trajne barijere za političke uticaje i korupciju. Tako ćemo obezbediti i stručnu pomoć u važnom zadataku u ovoj oblasti – procesuiranju štetnih, koruptivnih ili nelegalnih investicija dosadašnje vlasti.