Srbija, država debalansa

Kada predstavnici vlasti govore o stanju ekonomije u Srbiji, uglavnom koriste opisne prideve u pozitivu, u poslednje vreme sve češće u superlativu, ali gotovo nikada ne saopštavaju brojeve.
Međutim, ako pređemo sa opisnih prideva na brojeve, videćemo debalanse u svim bitnim ekonomskim pokazateljima. Evo kako to izgleda:
Budžetski deficit: 4 milijarde evra ili 10% BDP-a.
Deficit spoljnotrgovinske razmene: 4,6 milijarde evra veći uvoz od izvoza.
Deficit platnog bilansa: 3,1 milijarde evra veći odlivi od priliva i pored doznaka dijaspore od oko 4 milijarde evra godišnje.
Odnos zaposlenih i penzionera: 2,2 miliona zaposlenih, od toga oko 500 hiljada u državnom sektoru i 1,7 miliona penzionera, što znači da jedan zaposleni izdržava 1,3 budžetskog korisnika.
Deficit stanovništva:101 hiljada umrlih naspram 64 hiljade rođenih ili 37 hiljada godišnji deficit novorođenih.

Opisani sistem debalansa nije održiv i dovodi u pitanje opstanak države Srbije i njenog stanovništva. Situacija je dramatična.