Zoran Maksimović

Zoran Maksimović, zamenik predsednika

Po obrazovanju je diplomirani inženjer elektrotehnike i inženjer elektrotehnike za energetiku, dobro vlada računarima, govori engleski i po malo francuski. U struci je i zaposlen, a profesionalnu karijeru počeo u ED Elektrošumadija Kragujevac, prvo kao glavni inženjer, pa rukovodilac poslovnice Rača i onda kao šef kontrole, naplate, usluga i virmanske potrošnje. Sad pripada ODS EPS Distribucija d.o.o. Beograd i tu је šef službe za kontrolisanje merila EE Kragujevac.

Stekao je i mnoga priznanja – sertifikat sistema kvaliteta za internog proveravača standarda, ECDL sertifikat informatike iz pet modula (osnove informacionih tehnologija, upotreba računara i upravljanje datotekam, obrada teksta, tabelarne kalkulacije i informacije i komunikacija), a proglašen za jednog od najboljih rukovodioca u ED Elektrošumadija Kragujevac od strane ministra Elektroprivrede Srbije 2001. godine.

Član je KK ”ZEKAS75” od osnivanja kluba, 1975. godine, a predsednik kluba od 2000. godine. Кlub se takmičio u I i u II srpskoj ligi, igrao važne međunarodne prijateljske utakmice, takmiči se u svim ligama mlađih selekcija u regionalnim takmičenjima i ima školu košarke. Za vreme NATO bombardovanja, 1999. godine, bio је član Ratnog štaba Opštine Rača.

Politički rad počeo u Demokratskoj stranci u kojoj је bio i predsednik IO (2004.-2010.), a u nekadašnjem Pokretu slobodnih građana bio poverenika za Raču, ali odatle je otišao ljut zbog kalkulantske politike i napuštanja programskih načela.

Sada svu svoju energiju ulaže u novi i čist projekat dobrih i časnih ljudi u Pokretu Slobodna Srbija. Digao je na noge Raču i Šumadiju, a misija mu je da nas sve zajedno odvede do običnog naroda širom Srbije, da se ne bi ni slučajno desilo da ostanemo okrenuti samo ka Beogradu i krugu dvojke.